ข่าวและประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิจัยประจำศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขา การเมืองและความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ

จำนวน 1 อัตรา    เงินเดือน 33,600 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ชั้น 10 อาคารนราธิปพงษ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดการประกาศ ตามลิงค์ด้านล่าง

 http://www.personnel.nida.ac.th/main/images/job/15161.pdf


 

Program

Wednesday, August 9, 2017

9:15 – 12:00 a.m. Topic: “Prospect of Public Administration Reform and Decentralization in ASEAN”

1:00 – 3.30 p.m. Topic: “Social Change and Cultural Dynamic in ASEAN Countries”

>> Agenda

>> Concept Note

ฮิต: 681

เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาฟรี เจาะทุกประเด็น ในหัวข้อ "รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

สัมมนา "รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เวลา 9.30-12.00 น. หัวข้อ “เชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน: โอกาสของตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เวลา 13.30-16.00 น. หัวข้อ “รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน: อินโดนีเซีย มาเลเซีย”

>> สมัครเข้าร่วมโครงการฯ << (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ฮิต: 743